Pagalba telefonu  Pagalba internetu Savanorystė 
 

Tikslai

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (LEPTA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias tarnybas, kuriose telefonu ir internetu emocinę paramą teikia specialiai tam paruošti savanoriai, o psichologinę pagalbą psichikos sveikatos specialistai. LEPTA vykdo narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius ir kitus uždavinius. LEPTA yra ne pelno organizacija, įkurta 1996 metais. Šiuo metu asociacijoje yra 10 narių. Didžioji dalis narių yra nevyriausybinės organizacijos, dirbančios psichikos sveikatos srityje. LEPTA skatina tarpusavio bendradarbiavimą tarp narių bei kitų NVO ir valstybės institucijų. LEPTA yra atsakinga už papildomų lėšų, reikalingų tarnybų veiklai, kaupimą bei darbo kokybės užtikrinimą.


     Asociacija siekdama savo tikslų:

  • vykdo savižudybių ir psichologinių krizių, smurto bei priekabiavimo prevencijos programas;
  • padeda steigtis naujoms emocinės paramos organizacijoms (tarnyboms);
  • asociacijos nariams organizuoja mokymo kursus, konferencijas, kvalifikacijos kėlimo seminarus;
  • kuria ir naudojasi vieningu informaciniu ir statistiniu duomenų banku;
  • bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, veikiančiomis emocinės paramos teikimo srityje;
  • atstovauja asociacijos narių interesus valstybės, savivaldybių ir kituose institucijose;
  • organizuoja asociacijos narių veiklos populiarinimą, visuomenės švietimą, leidybos bei kitokią veiklą psichologinės bei socialinės pagalbos srityje.

Asociacija turi patirties įvairių projektų įgyvendinime. Nuo įkūrimo asociacija įkuria naujų bei tęsia esamų programų darbą savižudybių bei psichologinių krizių prevencijos srityje.

2022 metais Asociacija kartu su savo narėmis vykdo projektą "Emocinės pagalbos teikimas telefonu ir susirašinėjant internetu 2022 metais". Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 
 

Pagrindiniai rėmėjai

 
 
                        


 
Visi rėmėjai
 

Sprendimas: NET GROUP